Category: Novinky

Komunikačná frekvencia od 26.04.2018 – 122,340 MHz

Komunikačná frekvecia od 26.04.2018 – 122,340 MHz

V súvislosti s postupným prechodom na kanálový rozostup 8,33kHz v civilnom leteckom frekvenčnom pásme sa mení aj komunikačná frekvencia nášho letiska.

Na základe našej individuálnej žiadosti nám Dopravný úrad pridelil novú frekvenciu pre hlasovú komunikáciu – 122,340 MHz.

K prechodu na túto frekvenciu dôjde podľa časového harmonogramu zverejneného v AIC A5/17 dňom 26.04.2018 od 00:00 hod.

Volací znak LZDB zostáva nezmenený – „DUBNICA PREVÁDZKA“

Archiv noviniek rok 2015

  • Aeroklub Dubnica nad Váhom pozýva priaznivcov navigačného lietania na XXXIX.ročník súťaže Let…

 

 

 

Archív noviniek rok 2013

  • PF 2014

    PF 2014

  • MIKULÁŠ Z OBLAKOV 2013

    Pre všetkých malých aj veľkých nadšencov Mikuláša sme pripravili tradične netradičnú akciu…