O Nás

Aeroklub Dubnica nad Váhom je v zmysle zákona č.83/1990 Zb. dobrovoľné združenie občanov, ktorí vykonávajú záujmovú a športovú činnost v motorovom, bezmotorovom lietaní a parašutizme.

Aeroklub je dobrovoľne združený vo vyššej organizačnej jednotke – Slovenskom národnom aeroklube gen. M.R. Štefánika so sídlom v Žiline, kde SNA gen. M.R.Štefánika vo zverených veciach ho zastupuje v rôznych vnútroštátnych a medzinárodných inštitúciach.

Je tiež členom FEDERATION AERONAUTIQUE INTERNATIONALE (FAI) so sídlom v Lausanne.

História aerokubu

1.2.1948 – založená odbočka Slovenského národného aeroklubu v Domove mladých v Dubnici nad Váhom. Prvé letisko aeroklubu Dubnica nad Váhom bolo svahové nachádzalo sa pod Ostrým vrchom medzi Dubnicou nad Váhom a obcou Kolačín kde v marci 1949 postavili aj drevený hangár.

7.10.1951 – založené druhé letisko aeroklubu Dubnica bolo rovinného typu a nachádzalo sa medzi strojár – skymi škodovými závodmi Dubnica nad Váhom a obcou Prejta a malo rozmery 900 x 80 m. Otvorenie tohto le – tiska bolo zrealizované zorganizovaním v histórii I. Leteckého dňa Aeroklubu Dubnica nad Váhom. Toto letisko bolo z dôvodu výstavby strojárskeho závodu v Dubnici nad Váhom zrušené v roku 1953.

1953 – 1958 členovia Aeroklubu Dubnica dochádzajú lietať na letisko do Považskej Bystrice, ktoré tiež v roku 1958 zrušili.

hangar

kujebak

 

 

 

 

 

4.11.1958 sa konala zakladajúca schôdza nového Aeroklubu Dubnica nad Váhom kde sa členovia dohodli na výstavbe nového letiska pri obci Slávnica

1958-1963 členovia Aeroklubu Dubnica nad Váhom dochádzajú lietať na letisko do Žiliny

jún 1963 slávnostné otvorenie nového letiska Aeroklubu Dubnica nad Váhom pri obci Slávnica , zahájené II. Leteckým dňom Aeroklubu Dubnica n/V a I. Leteckým dňom na území letiska Slávnica.

Aeroklub vtedy disponoval nasledujúcou leteckou technikou:

  • motorové lietadlá : Z-26, Z-126, Z-226, L-40, L-60, Jak-11
  • vetrone : VT-109, VT-125, VT-425
  • naviják : Hercules II

Aeroklub Dubnica nad Váhom patrí od svojho začiatku pôsobenia na letisku v Slávnici medzi najaktívnejšie a najlepšie aerokluby na Slovensku o čom svedčí celá rada leteckých športových súťaží a podujatí, ktoré sa tu zorganizovali s veľkým úspechom a vysokým hodnotením odborníkov z radov letectva i laickej verejnosti nielen na Slovensku ale aj vo svete :

Boli to tieto súťaže a podujatia :

1969 I. Majstrovstvá Slovenskej republiky v leteckej akrobacii
1971 Majstrovstvá Európy raketových modelárov
1974 II. Majstrovstvá sveta raketových modelárov
1976 Majstrovstvá ČSSR v parašutizme
1977 I. ročník súťaže v leteckej navigácii rally ,, LET STRÁŽOVSKOU HORNATINOU , ktorý pokračoval pravidelne každý rok v roku 2003 bol už jeho XXVII. Ročník. Táto súťaž má prívlastok “ najstaršia pravidelne organizovaná navigačná súťaž – rally v Európe ,,
1986 II. porovnávacia súťaž socialistických krajín v presnom lietaní – letecká navigácia
1992 Majstrovstvá ČSFR v bezmotorovom lietaní ( posledné spoločné majstrovstvá Čechov a Slovákov v bezmotorom lietaní pred rozdelením republiky)
1993 Medzinárodné majstrovstvá Slovenskej republiky a predzávod Majstrovstiev Európy v bezmotorovom lietaní
1994 VIII. Majstrovstvá Európy v bezmotorovom lietaní – klubová trieda
1993-2010 I. až XVIII. ročník Majstrovstiev Slovenskej republiky v leteckej navigácii – rally
1993 Majstrovstvá Slovenskej republiky v raketovom modelárstve
1998 – 2007 SLOVAK AIR BOOGIE , sústredenia skydiverov , parazoskoky z výšky 4.000m s celosvetovou účasťou skydiverov
2000 IV. Majstrovstvá Európy v leteckej navigácii – rally
2001 XII. ročník Majstrovstiev Slovenskej republiky v presnom lietaní- letecká navigácia
2001 I. ročník Slovensko- Český plachtársky kemp spojený s lietaním vetroňov na území SR a ČR. Prvýkrát v historii od roku 1993 otvorené hranice voľného lietania vetroňov medzi SR a ČR.
2002 XIII. ročník Majstrovstiev Slovenskej republiky v presnom lietaní- letecká navigácia
2002-2004 II. III. IV.  ročník Slovensko – Český plachtársky kemp – voľné lietanie vetroňov
2005 XII. FAI  Majstrovstvá Európy v leteckej navigáci – presné lietanieVI. FAI Majstrovstvá Európy v leteckej navigácii – RALLY
2005 – 2009 Dubnica Gliding Cup – klubová súťaž v plachtení vetroňov
2002 – 2009 Majstrovstvá Slovenskej republiky v presnom lietaní – letecká navigácia 1951, 1963, 1973, 1985, 1989,
1996-97, 1998-2010 Veľké Letecké dni pre verejnosť s medzinárodnou účasťou leteckých ukážok
2007 – trvá SKYBOOGIE , sústredenia skydiverov , parazoskoky z výšky 4.000m s celosvetovou účasťou skydiverov
2010 XVII. FAI Majstrovstvá sveta v leteckej navigácii – RALLY

 Členská základňa Aeroklubu Dubnica nad Váhom

združuje v súčasnosti 23 členov vo všetkých odboroch rozdelených podľa druhu činnosti na:

1) motorový odbor
2) bezmotorový odbor

Rada Aeroklubu Dubnica nad Váhom

pozostáva z 4 členov, zástupcov členskej základne Aeroklubu.

Č. Funkcia Meno
1 Predseda Rady Aeroklubu : Michal Stráňavský
2 Vedúci letovej prevádzky: Miroslav Porubčan
3 Člen Rady Aeroklubu: Mgr. Štefan Pohanka
4 Člen Rady Aeroklubu: Ing. Radoslav Papšo
5 Člen Rady Aeroklubu : Ing. Juraj Lauš

Zamestnanci Aeroklubu Dubnica nad Váhom

Č. Funkcia Meno
1 VLP Aeroklubu: Miroslav Porubčan
2 Hospodár aeroklubu: Jozef Porubčan
3 Technik aeroklubu: Jaroslav Záhorec
4 Technik aeroklubu: Miroslav Porubčan

Kontakt a adresa Aeroklubu Dubnica nad Váhom

contactAeroklub Dubnica nad Váhom
letisko Slávnica, č.8
018 54 Slávnica

Tel.: +421 – 42 – 44 93185
Fax.: +421 – 42 – 44 93295
e-mail: akdubnica@bb.telecom.sk
web: http://www.akdubnica.sk/