Letecká Škola

Aeroklub Dubnica nad Váhom má registrovanú leteckú školu a schválenú LÚSR od roku 1994. V súčasnosti je Letecká škola Aeroklubu Dubnica na Váhom schválená LÚSR ako registrované zariadenie RF na výcvik súkromných pilotov letúnov v súlade s §21. ods. (1) Leteckého zákona a v súlade s plnením požiadaviek predpisu JAR-FCL 1 v rozsahu výcvikových programov pre:

 • získanie preukazu spôsobilosti PPL(A) s triednymi kvalilfikáciami SEP(L), TMG, ULL
 • získanie a obnova triednych kvalifikácií SEP(L), TMG, ULL, MEP(L)
 • získanie triednej kvalifikácie pre viacmotorové letúne MEP(L)
 • získanie preukazu spôsobilosti PPL(H) na vrtuľníkoch Robinson R – 22, R – 44 Raven

Letové preskúšania (SKILL TEST, Proficiency check) vyžadované LÚSR pre:

 • získanie preukazu spôsobilosti PPL(A)
 • predĺženie a obnovu kvalifikácií SEP(L), MEP(L), TMG, ULL povereným examinátorom Dopravného úradu SR

Letové preskúšania (SKILL TEST, Proficiency check) vyžadované DÚ pre:

 • získanie preukazu spôsobilosti pilot vetroňov
 • získanie, predĺženie a obnovu kvalifikácií pilot vetroňov povereným examinátorom Dopravného úradu SR

vycvik1

V rámci prevádzkovateľa SNA gen. M.R.Štefánika vykonávame špeciálne výcviky podľa schválených osnov AK-MOT:

a) Špeciálne výcviky pre získanie kvalifikácie:

 • vykonávanie výsadkov na lietadlách AN-2, L-60, PZL-104 Wilga,
 • vykonávanie aerovlekov na lietadlách Z-226, Z-526, Z-142, L-60, PZL-104 Wilga
 • vykonávanie leteckej akrobacie na lietadlách Z-142, Z-526
  (vyššia a vysoká pilotáž)
 • preškolovanie na iné typy letúňov
 • pre držiteľov s kvalifikáciou (FI) – výcvik pre získanie inštruktorského oprávnenia na letúne
 • L-200, AN-2, L-60, PZL-104, Z-43, Z-142, Z-526, Z-226, Z-126, Cessna C 150/152, Cessna 172, Cessna 182, Piper PA-28 Arrow, Piper Seneca, L-13SW, FOX 912 UL

b) Výcviky pre pilotov vetroňov podľa schválenej výcvikovej osnovy AK-PL:

 • základný výcvik pre získanie preukazu spôsobilosti PILOT VETROŇOV GPL(A)
 • preškolovanie na iné typy vetroňov L-13, L-23, VSO-10, St. Cirrus
 • výcvik pre získanie kvalifikácie inštruktor pre vetrone FI (GLD)
 • špeciálny výcvik pre vykonávanie akrobacie na vetroňoch (L-13, L-23) + inštruktor pre vykonávanie akrobatického výcviku na vetroňoch
 • špeciálny výcvik pre vykonávanie výsadkov ne vetroňoch
 • vykonanie periodických preskúšaní pilotov vetroňov a pilotov vetroňov v akrobatickom lietaní

Organizačná štruktúra leteckej školy – RF, Aeroklubu Dubnica nad Váhom:

Vedúci výcvikov LŠ
Ing. Radoslav Papšo

Inštruktori LŠ – letúne Inštruktori LŠ – vetrone Inštruktori LŠ – vrtuľníky
Mgr. Štefan POHANKA Marián SZABÓ st. Ing. Stanislav HUDEC
Marián SZABÓ st. Mgr. Štefan POHANKA Ing. Vladimír KAČEROVSKÝ
Ján VARGA Milan ŠOŠOVIČKA Antonín KABELKA
Radoslav PAPŠO Ľubomír MERKA
Ľubomír MERKA Jaroslav ZÁHOREC
Ján VARGA
Radoslav PAPŠO
Michal STRÁŇAVSKÝ
Miroslav PORUBČAN