LETECKÁ NAVIGAČNÁ SÚŤAŽ ANR (AIR NAVIGATION RACE)
Slavnica
09.08. – 11.08.2019
je novou súťažou leteckých navigačných športov v motorovom lietaní zaradených do programu súťaží FAI GAC.
Súťaž je určená pre družstvo, zložené z pilota a navigátora na jednomotorovom lietadle s piestovým motorom. Zámerom leteckej navigačnej súťaže (ANR) je zlepšiť základné letecké návyky, ktoré umožňujú družstvu pilot/navigátor navigovať a ovládať lietadlo pri základných podmienkach letu za viditeľnosti a byť tak nezávislým na používaní technických systémov, čím sa zvyšuje bezpečnosť lietania.
Súťaž obsahuje nasledujúce dve hlavné skupiny úloh:

1. Letecká navigačná súťaž
2. Presnosť pristátia

Súhrnným cieľom leteckej navigačnej súťaže je kladenie dôrazu na:

1.     schopnosť presne dodržovať trať pri dodržaní časového plánu vo vymedzených koridoroch.
2.     schopnosť ovládať letún na krátkych a úzkych pristávacích pásoch so simuláciou stromov, alebo ostatných prekážok pri priblížení a tým plne demonštrovať schopnosť pilota presne a bezpečne ovládať lietadlo.

Základ súťaže:

1.     Zábava pre pilotov/navigátorov a priateľov
2.     Súťažná atmosféra vrátane prenosu údajov GPS na veľkú obrazovku pre verejnosť
3.     Kvalifikácie – osemfinále – štvrťfinále – semifinále – finále
4.     Najlepší súťaží proti najlepším
5.     Jednoduché pravidlá
6.     Jednoduchý prístup pre mladých začínajúcich pilotov
7.     Žiadne sólové lety. Pilot plus navigátor je povinnosť (z bezpečnostných dôvodov)
8.     Je možná účasť až 160 účastníkov

1st SLOVAK REPUBLIC AIR NAVIGATION RACE CHAMPIONSHIP 2019.
pozostávajú zo 4 súťažných etáp v dĺžke cca 15 NM – 25 NM a komplexu pristátí.
Do celkového hodnotenia 1st SLOVAK REPUBLIC AIR NAVIGATION RACE CHAMPIONSHIP 2019  sa započítavajú výsledky zo 4 etáp a komplexu pristátí.
Propozície
Prihláška
Priebeh súťaže1st SLOVAK REPUBLIC AIR NAVIGATION RACE CHAMPIONSHIP 2019″

Results SR ANR 2019 “A”

Results SR ANR 2019 “B”

Results SR ANR 2019 “C”