Aeroklub Dubnica organizuje na rok 2024 kurz k získaniu kvalifikácie pilota vetroňov (SPL).

Tvoja cesta na získanie kvalifikácie pilota vetroňov (SPL) začína

10. 02. 2024 o 10:00

letisko v Slávnici

Tak neváhaj a príď medzi nás na prvé informatívne stretnutie, kde sa dozvieš všetko dôležité:-)

Pre viac info píš: glddubnica@gmail.com
volaj: 0949 018 564

Ak sa chceš stať pilotom bezmotorového lietadla musíš na začiatok spĺňať niekoľko požiadaviek.

Po splnení uvedených požiadaviek budeš zaradený do výcvikového kurzu v našom Aeroklube. Bude ti vydaná žiacka knižka a tvoja cesta k získaniu preukazu pilota vetroňov môže začať teoretickou výučbou na učebni v rozsahu minimálne 40 – 80 vyučovacích hodín. Kurz teoretických vedomostí na získanie preukazu spôsobilosti SPL zahŕňa tieto oblasti teoretických vedomostí:

 • Právne predpisy z oblasti civilného letectva a postupy ATS
 • Ľudská výkonnosť a obmedzenia
 • Meteorológia
 • Komunikácia
 • Základy letu – vetroň
 • Prevádzkové postupy – vetroň
 • Plánovanie a vykonávanie letu – vetroň
 • Všeobecné vedomosti o lietadle, drak, systémy a núdzové vybavenie –
  vetroň
 • Navigácia VFR – vetroň

K získaniu teoretických vedomostí môžeš použiť nasledujúcu literatúru:

Kurz teoretických vedomostí ukončíš podrobením sa písomnému a ústnemu preskúšaniu na overenie úrovne teoretických vedomostí zo všetkých požadovaných predmetov.

Po úspešnom zvládnutí teoretických vedomostí pristúpiš k praktickému výcviku na vetroni Twin Astir G-103. Ten začína teoretickým oboznámením sa s typom lietadla-vetroňa na ktorom sa budeš vykonávať praktický výcvik. Získanie typovej skúšky na lietadlo zahŕňa minimálne tieto oblasti:

 • Letová príručka vetroňa Twin Astir G-103
 • Materiálna časť vetroňa
 • Letová dokumentácia, oprávnenie na let, prevzatie vetroňa, doklady o prevádzkyschopnosti, predpísané vybavenie, vykonanie záznamov v predpísanej dokumentácii
 • Rozmiestnenie ovládačov a obsluha komunikačnej rádiostanice
 • Obsluha núdzových a záchranných prostriedkov
 • Praktická obsluha vetroňa, manipulácia s ním, rozoberanie a zloženie vetroňa
 • Výpočet hmotnosti a vyváženia

Samotný letový výcvik sa vykonáva podľa výcvikového programu AK-PL 1, spôsobom vzletu pomocou vlečného lietadla. Počet letov a čas strávený vo výcvikovej osnove je stanovený ako minimálny. Letové úlohy sa absolvujú postupne a po jej bezpečnom zvládnutí môžeš pristúpiť k ďalšej úlohe. Vyšší počet letov v úlohe stanoví inštruktor individuálne podľa schopností a zručností pilotného žiaka.

V priebehu letového výcviku, pred prvým samostatným letom musíš ešte vykonať skúšku pre získanie preukazu rádiotelefonistu leteckej pohyblivej služby na Telekomunikačnom úrade SR.

Po úspešnom zvládnutí všetkých letových úloh podstúpiš skúšku z teoretických vedomostí a po jej zvládnutí praktickú skúšku, kde preukážeš schopnosť vykonávať funkciu
veliaceho pilota (PIC). Po úspešnom zvládnutí oboch skúšok ti bude vydaný PREUKAZ SPÔSOBILOSTI PILOTA VETROŇOV (SPL).

Po získaní preukazu spôsobilosti (SPL) sa môžeš ďalej zdokonalovať lietaním na našich klubových vetroňoch. Môžeš lietať len tak rekreačne, alebo sa vydať na cestu športového pilota a zúčastňovať sa na rôznych súťažiach.

Publikácie ktoré ti pomôžu pri ďalšom zdokonaľovaní: