Dokumenty pre výcvik pilotov SPL
Osnova športového výcviku SPL
POSTUP PRI UKONČENÍ VÝCVIKU FI(S)

1) Po odlietaní osnovy vykonať praktické preskúšanie s examinátorom. Pre každý požadovaný spôsob vzletu treba odletieť aj preskúšanie, nestačí len odlietať pár štartov v rámci 11a. Takže s examinátorom aj aerovlek aj dva navijaky. Výsledkom je vyplnený protokol F361-B.

2) Vyplniť “Záznam letovej doby”. (vzor v prílohe výcvikového programu). Pre istotu opečiatkovaný a podpísaný aj od CFI v AK.

3) Vyplniť Žiacku knižku alebo “Záznam hodnotenia letového výcviku” z prílohy výcvikového programu.  Pre istotu opečiatkovaný a podpisaný aj od CFI v AK.

4) Vyplniť žiadosť F081-B, v ktorej som zaškrtol:

  1. a) Náhrada SPL za SFCL (kedže mam SPL a dostanem SFCL)
  2. b) Zápis (získanie)
  3. c) Inštruktorská kvalifikačná kategória a pod krížik vpísať “FI(S)”. Na úrade povedali, že nemusí “Spresniť rozsah požadovaných oprávnení”, dopíšu si to tam sami (pri získaní kvalifikácie nie je na vyber, malo by tam byt niečo ako: “SFCL.315 a)1.,2.,3.”)

5) Do zápisníka letov vpisat a instruktorom podpisat vsetky vycvikove a preskusacie lety a dozadu zapisat v poradi:

a) “Ukončený letový výcvik pre FI(S). Odporúčam na záverečné preskúšanie FE(S) pre letové preskúšanie podla SFCL.345 na získanie FI(S) podla SFCL.350.” a podpísane inštruktorom. Pre istotu aj aeroklubácka pečiatka SK.DTO.03. (Takíto zápis môže byť aj v žiackej knižke.)

b) “Vykonané praktické preskúšanie techniky pilotáže a núdzových postupov podla SFCL.345 pre získanie triednej kvalifikácie FI(S) podla SFCL.350 s hodnotením: prospel.” a podpísane examinátorom.

6) Nahlásiť na SNA ukončenie výcviku, následne pošle formulár “Potvrdenie o ukončení výcviku Príloha 4b.xlsb”, ktorý treba vyplniť a emailom poslať naspäť. Tlačenú, podpísanú a opečiatkovanú verziu SNA pošle priamo na DU. Tam si to potom spárujú s ďalšími papiermi odovzdanými cez podateľňu.

7) Na podateľňu Dopravného úradu odniesť nasledujúce dokumenty. Kópie treba overiť examinátorom alebo si pred podaním nechať počas stránkových hodín skontrolovať a overiť p.Žecom alebo p.Marianičom.

  1. a) Fotokópiu SPL, MED a RTF.
  2. b) Fotokópiu logbooku (úvodné strany, strany s odlietanym výcvikom a preskúšaním, záznamy na konci od zápisu o “vykonaní predbežnej letovej skúšky” pred zahájením teoretického výcviku FI(S))
  3. c) Fotokópiu “Záznamu letovej doby” (originál zostava v Aeroklube)
  4. d) Fotokópiu “Zaznam hodnotenia letoveho vycviku” resp. žiackej knižky (originál zostava v Aeroklube)
  5. e) Originál žiadosti F081-B (kópiu si môže nechať potvrdiť na podateľni)
  6. f) Originál protokolu od examinatora F361-B (kópiu si môže nechať potvrdiť na podateľni)
  7. g) Originál “Potvrdenie DTO o absolvovaní teoretickej výučby k získaniu osvedčenia FI(S)”

– Časti dokumentacie vycviku FI(S) (“Zaznamu letovej doby” a “Zaznam hodnotenia letoveho vycviku” resp. ziacka knizka) budu archivovane v domovskom Aeroklube.

– Časti dokumentacie vycviku FI(S) (“Osobný list študenta”, “Oznámenie o začatí teoretického výcviku”,  “Oznámenie o začatí letového výcviku”, “Plán výučby teoretických vedomostí študenta”, “Plán výučby teoretických vedomostí študenta – vyhodnotenie účasti”, “Potvrdenie o ukončení výcviku”) budu archivovane v centrale SNA.

Tlačivá žiadostí DÚ

http://letectvo.nsat.sk/wp-content/uploads/sites/2/2020/05/F361-B_v1-%C5%BDiados%C5%A5-a-spr%C3%A1va-o-hodnoten%C3%AD-sp%C3%B4sobilosti-pre-FIS.pdf

http://letectvo.nsat.sk/wp-content/uploads/sites/2/2020/05/F081-B_v12-%C5%BDiados%C5%A5-1.pdf