Odborný seminár pre pilotov, navigátorov, rozhodcov, organizátorov a záujemcov z radov mládeže o športové lietanie v LETECKÝCH NAVIGAČNÝCH ŠPORTOCH.

 

 Teoretická časť
30. 03. 2019

Odborný seminár ČESKO – SLOVENSKÝ NAVIGAČNÝ MÍTING 2019 je určený pre široký okruh záujemcov z radov športových pilotov motorových lietadiel a ULL pilotov o navigačné lietanie v navigačných súťažiach leteckej rally, presnom lietaní a ANR. Seminár je tiež určený pre staviteľov tratí v leteckých navigačných súťažiach, organizátorov a rozhodcov. Široké spektrum problematiky, ktoré seminár chce obsiahnuť, umožní účastníkom získať užitočné informácie v oblasti športového navigačného lietania najmä v oblasti aktuálnych poznatkov z  FAI GAC pravidiel pre leteckú rally, presné lietanie a ANR, zásad stavby a konštrukcie tratí pre jednotlivé typy súťaží, spôsoby vyhodnocovania súťažných etáp, využívania hardvérového a softwarového vybavenia v športovom navigačnom lietaní, ale aj praktických skúseností. Skúsení navigátori, ale aj začiatočníci ocenia cenné praktické informácie z organizácie podujatí a lietania v majstrovských súťažiach od renomovaných odborníkov v navigačnom lietaní uznávaných vo svete.

Seminár si kladie za cieľ tiež popularizáciu športového navigačného lietania medzi juniorskou mládežou a širokou športovou leteckou verejnosťou.

 

Lektori:
Jiří Dodal,  Ján Chudý,  Ján Šabľa st.,  Štefan Pohanka,  Róbert Šošovička,  Štefan Vittek.

 

TEMATICKÉ OKRUHY:

 • FAI pravidlá pre navigačné lietanie pre rok 2019 (presné lietanie, letecká rally, a ANR)
 • Zásady pri stavbe tratí v súlade s platnými pravidlami FAI:
  – možné miestne úpravy pravidiel – rozsah
  – tvar a dĺžka trate(povolené limity)
  – objekty na tratí (fotografie objektov na trati, fotografie SP, TP, FP a vytyčovanie pozemných znakov) – zásady a prípustné vzdialenosti minimá a maximá požiadaviek na stavbu tratí mapové podklady, digitalizované mapy          vhodnosť máp.
 • Zadania a konštrukcia tratí – vhodnosť, zásady a príprava na vykonanie letovej úlohy(povolené a zakázané pomôcky) s ohľadom na typ súťaže.
 • Vyhodnocovanie výsledkov jednotlivých letových úloh – bodové hodnotenia a limity.
 • Využívanie hardvérového a softvérového vybavenia pri objektivizácii vyhodnocovaní letových úloh a spracovania výsledkov.
 • Taktika pre plnenie letovej úlohy (pred letom, počas letu a po ukončení letu, súčinnosť posádky v leteckej rally a ANR). *)
 • Zvláštnosti súťažnej leteckej navigácie s ohľadom na bezpečnosť lietania. *)
 • Tréningový proces posádok pre súťaže v navigačnom lietaní (frekvencia, rozsah, hodnotenia, vplyv ľudského faktoru posádok na adaptáciu a presné vykonanie letovej úlohy).*)
 • Otázky výberu vhodných kandidátov pre navigačné lietanie, kategorizácia súťaží, stanovenie kategórií – juniori, seniori. Možné riešenia, špecifikácia.
 • Praktické skúsenosti pri organizácii a praktickej športovej činnosti v leteckej navigácii (presné lietanie, letecká rally a ANR).
 • Rôzne, diskusia a výmena skúseností.

 

Praktická časť
Apríl – Máj 2019

Termín praktického zamestnania bude dodatočne zverejnený podľa aktuálnych meteorologických podmienok tak, aby bolo možné prakticky vykonať tréningové súťažné lety vrátane prípravy a debrífingu. Organizátor pripraví pre praktické uskutočnenie zamestnania dve kompletné súťažné etapy vrátane vyhodnotenia letu tak, aby boli aplikované jednotlivé druhy súťaží podľa platných pravidiel FAI GAC. Praktické zamestnanie sa uskutoční v priebehu víkendu (piatok-sobota).

Piatok (v odpoludňajších hodinách – termín bude publikovaný v dostatočnom predstihu)

 • FAI GAC pravidlá v leteckých navigačných športoch pre rok 2019 – schválené zmeny a ich aplikácia v praxi. (Ján Šabľa, st., Róbert Šošovička, Štefan Pohanka):
 • Presné lietanie „Rules and Regulations – Precision Flying – Edition 2019“ a aplikácia pre využitie v roku 2019,
 • Letecká rally „Rules and Regulations – Air Rally Flying – Edition 2019“ a aplikácia pre využitie v roku 2019,
 • Air Navigation Race „Rules and Regulations – Air Navigation Race – Edition 2018“ a aplikácia pre využitie v roku 2019,
 • Navigačná príprava trate, zásady konštrukcie, príprava letovej úlohy, práca s mapovými podkladmi, výpočty, práca s inštrukciami príprava na učebni.

  Sobota 

 • Tréningové súťažné lety(zameranie na presnosť vykonania letovej úlohy).
 • Podrobný rozbor letenej úlohy jednotlivo s každou posádkou s použitím hardvérového a softvérového vybavenia.(Ján Šabľa, st., Róbert Šošovička, Štefan Pohanka
 • Prestávka, obed
 • Tréningové súťažné lety(zameranie na presnosť vykonania letovej úlohy).
 • Podrobný rozbor letenej úlohy jednotlivo s každou posádkou s použitím hardvérového a softvérového vybavenia.(Ján Šabľa, st., Róbert Šošovička, Štefan Pohanka)
 • Záverečné vyhodnotenie a ukončenie praktického zamestnania.

Propozície.pdf
Prihláška.pdf

ELEKTROICKÁ PRIHLÁŠKA

ODBORNÝ SEMINÁR PRE PILOTOV, NAVIGÁTOROV, ROZHODCOV, ORGANIZÁTOROV A ZÁUJEMCOV O ŠPORTOVÉ LIETANIE V LETECKÝCH NAVIGAČNÝCH ŠPORTOCH