Komisia motorového lietania SNA,
Aeroklub Dubnica nad Váhom
Klub navigačného lietania AIR SYMPATIA TRENČÍN

pozýva na

Odborný seminár pre súťaže v Presnom lietaní, Leteckej rally a Air Navigation Race

Odborný seminár určený pre
pilotov, navigátorov, rozhodcov, staviteľov tratí, organizátorov
a záujemcov z radov mládeže o športové lietanie v leteckých navigačných športoch
v Presnom lietaní, Leteckej rally a Air Navigation Race

Aeroklub Dubnica nad Váhom, letisko Slavnica

09.04.2022