.
2. MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKEJ REPUBLIKY
V AIR NAVIGATION RACE (ANR) 2020
 Slavnica 18. 09. 2020 – 20. 09. 2020

 

Súťaž obsahuje nasledujúce dve hlavné skupiny úloh:
1. Letecká navigačná súťaž
2. Presnosť pristátia

Súhrnným cieľom leteckej navigačnej súťaže je kladenie dôrazu na:
1. schopnosť presne dodržovať trať pri dodržaní časového plánu vo vymedzených koridoroch.
2. schopnosť ovládať letún na krátkych a úzkych pristávacích pásoch so simuláciou stromov, alebo ostatných prekážok pri priblížení a tým plne demonštrovať schopnosť pilota presne a bezpečne ovládať lietadlo.

 

PROPOZÍCIE

PRIHLÁŠKA