27. ročník Majstrovstiev Slovenskej republiky v leteckej rally
Aeroklub Dubnica nad Váhom, letisko Slavnica
27. 09. 2019 – 29. 09. 2019

Navigačná súťaž 27. Majstrovstvá Slovenskej republiky v Leteckej rally Dubnica 2019 bude prebiehať podľa platných pravidiel FAI GAC pre leteckú rally, ktoré upravujú propozície súťaže. Pozostávajú z 2 súťažných etáp v dĺžke cca 150 – 180 km + pristátie z každej etapy.

Navigačná súťaž Majstrovstvá Slovenskej republiky v Leteckej rally sa uskutočňuje pravidelne jedenkrát ročne a ich cieľom je určiť majstra Slovenskej republiky v leteckej rally pre rok 2019.

ELEKTROICKÁ PRIHLÁŠKA
27. Majstrovstvá Slovenskej republiky v Leteckej rally Dubnica 2019