43. ročník v leteckej rally
Aeroklub Dubnica nad Váhom, letisko Slavnica
05.07. 2019 – 07. 07. 2019

 

Aeroklub Dubnica nad Váhom, letisko Slavnica je tradičným organizátorom významných domácich a medzinárodných športových podujatí v leteckých športoch.

Navigačná súťaž v leteckej rally „LET STRÁŽOVSKOU HORNATINOU“ je jedna z najstarších navigačných súťaží nielen na Slovensku, možno povedať aj vo svete. Uskutočňuje sa pravidelne bez prestávky. Jej 43. ročník sa uskutoční v termíne od 5.7. – 7.7.2019 na letisku v Slavnici.

43. Ročník „LET STRÁŽOVSKOU HORNATINOU“ v leteckej rally je súčasťou programu domácej športovej prípravy štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch zameranej na udržateľnosť osobnej športovej výkonnosti členov štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch.

Propozície.
Prihláška.